Za vzděláváním do Irska

Za vzděláváním do Irska

Do irského města Galway odjely v srpnu učitelky Základní školy Loket  Mgr. Veronika Zikulová, Mgr. Bohumila Bůžková,  Mgr. Šárka Flesarová a Mgr. Iveta Hamplová,  aby se zde v rámci dalšího vzdělávání za finanční podpory vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+  zúčastnily  dvoutýdenních jazykových  a jazykově-metodických kurzů v  Galway  Cultural Institute.  Účastí v těchto kurzech v rámci projektu Základní školy Loket „Lepší angličtinou k lepší výuce anglického jazyka a k mezinárodní spolupráci“ získaly učitelky další zkušenosti s výukou anglického jazyka a samy se v anglickém jazyce zdokonalily. Intenzivní výuka probíhala v menších skupinách účastníků z různých zemí světa (např. z Brazílie, Mexika, Francie, Itálie, Švýcarska aj), byla zaměřena  především na konverzaci a  byla velmi inspirativní  i z hlediska metodického, neboť  poskytla učitelkám  příležitost přímo při vyučování poznat vyučovací metody a organizační  formy výuky anglického jazyka, se kterými se pracuje v Irsku.  Galway Cultural Institute nenabízí svým studentům jen výuku angličtiny, ale i celou škálu společných odpoledních a víkendových aktivit či  workshopů , kde se mohou lidé z různých zemí setkávat,  předávat si  zkušenosti,  komunikovat v angličtině a poznávat  společenský život v Galway. Jedná se např. o společné prohlídky pamětihodností města s průvodcem, lekce irských tanců, odpolední semináře zaměřené na poznávání irské kultury či víkendové výlety do okolí.  Jelikož bylo součástí projektu i získávání nových vědomosti o reáliích Irska, které budou následně ve výuce předávány žákům, využily učitelky ZŠ Loket tyto nabídky a některých akcí se zúčastnily. Krásným zážitkem pro ně byla návštěva národního parku Connemara a Moherských útesů. I samotné město Galway, které leží na západním pobřeží  Irska,  nabízí mnoho zajímavých míst k zhlédnutí. Je to město multikulturní, univerzitní, velmi živé s jedinečnou pobřežní atmosférou. Zde učitelky ZŠ Loket navštívily  Galwayskou katedrálu, náměstí Eyre Square,  pobřežní promenádu s pomníkem připomínajícím emigraci Irů v minulosti, univerzitní kampus a městské centrum.  Právě tam se ukazuje to jedinečné Irsko – úzké uličky lemované barevnými domky, hospůdkami, kavárnami a v nich znějící tradiční irská hudba.  Projekt „Lepší angličtinou k lepší výuce anglického jazyka a k mezinárodní spolupráci“ podporovaný programem ERASMUS+ umožnil učitelkám ZŠ Loket zdokonalit se v konverzaci  v anglickém jazyce, obohatit se o další  metodické postupy užívané při výuce anglického jazyka a  poznat život, kulturu a krásy  jedné z  anglicky mluvících zemí – Irska. Získané poznatky a zkušenosti předají kolegům  a  využijí je ve své v praxi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Skip to content