Za vzděláváním  do Irska

Za vzděláváním  do Irska

Léto se blíží a s ním i čas prázdnin.  Na netradiční letní prázdniny se letos velmi těší čtyři vyučující anglického jazyka Základní školy Loket Mgr. Veronika Zikulová, Mgr. Šárka Flesarová,  Mgr. Bohumila Bůžková a Mgr. Iveta Hamplová, neboť prožijí dva srpnové týdny v malebném irském městečku Galway. Zde se zúčastní jazykově-metodických kurzů anglického jazyka na jazykové škole Galway Cultural Institute. Účast na této vzdělávací aktivitě v rámci dalšího vzdělávání pedagogů je realizována díky podpoře vzdělávacího programu Evropské unie ERASMUS +. Tento program umožňuje mezinárodní výjezdy, podporuje mezinárodní spolupráci, přináší inovaci do vzdělávání a podporuje rozvoj všeobecných dovedností.  

Základní škola Loket tuto možnost využila a zapojila se do programu projektem „Lepší angličtinou k lepší výuce anglického jazyka a k mezinárodní spolupráci“, na jehož realizaci získala z programu ERASMUS + finanční podporu. Díky  projektu  načerpají  učitelky  Základní školy Loket nové zkušenosti s výukou anglického jazyka jak po stránce jazykové, tak  metodické. V anglickém jazyce se zdokonalí a poznají kulturu  a způsob  života v  hostitelské zemi.  Získané dovednosti a zkušenosti jsou připraveny po návratu domů sdílet nejen se svými kolegy, nýbrž i s dalšími pedagogy škol v regionu. Přispějí tím k  obohacení a zatraktivnění  výuky anglického jazyka i k vyšší motivaci žáků se učit cizímu jazyku.

 

Skip to content