Zahájení školní docházky 2021/2022

Zahájení školní docházky 2021/2022

Budova školy v Radniční ulici (1. A, 1. B, 2. ročník, 3. A, 3. B a oddělení školní družiny)

1. ročníky

Děti přijdou s rodiči do určené třídy. Seznamy dětí v jednotlivých třídách budou vyvěšeny ve vestibulu školy a dveřích jednotlivých tříd. Děti mohou přijít bez aktovky, nebudou se ani přezouvat. První den strávíme spolu čas od 8.10 do 8.55 hodin. Vstup do budovy školy umožněn od 8.00 hodin.

  • 8.10 Slavnostní uvítaní.
  • 8.30 Žáci zůstávají ve třídě s třídní učitelkou (rodiče mají možnost individuální schůzky s vychovatelkami školní družiny).
  • 8.55 Ukončení prvního dne. Odchod žáků s rodiči.

 

Vzhledem k protiepidemickým opatřením je na slavnostní zahájení školního roku umožněn vstup pouze zákonným zástupcům žáků. Všichni přítomni musejí mít ochranu dýchacích cest – zákonní zástupci respirátor, žáci mohou mít chirurgické, či nano roušky.

2. ročník, 3. A, 3. B

Budova školy otevřena od 7.40 do 7.55 hodin. Děti mohou přijít bez aktovky, nebudou se ani přezouvat. První den strávíme spolu čas od 8.00 do 9.15 hodin. Bližší informace naleznete v Bakalářích.

Budova školy v ulici T. G. M.

Budova školy otevřena od 7.40 do 7.55 hodin. Umístění jednotlivých tříd žáci najdou na informační tabuli v budově školy. Děti mohou přijít bez aktovky, nebudou se ani přezouvat. První den strávíme spolu čas od 8.00 do 9.15 hodin. Bližší informace naleznete v Bakalářích.

Skip to content