Zápis dětí k povinné školní docházce na školní rok 2023/2024

Zápis dětí k povinné školní docházce na školní rok 2023/2024

Zápis do první třídy proběhne na Základní škole Loket, okres Sokolov ve středu 5. dubna 2023 v době od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy v Radniční ulici.
K zápisu se dostaví:

  •  zákonný zástupce dítěte
  •  dítě, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy a souhlasí-li zákonný zástupce s jeho přítomností u zápisu

S sebou:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno na jiné škole.

Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky. K žádosti je však nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě doporučujeme rodičům objednat se k vyšetření (posouzení školní zralosti) v PPP co nejdříve, aby doporučení bylo možno doložit u zápisu.

Důležité informace k zápisu dětí k povinné školní docházce
Do školy musí být zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 věku šesti let. Pro školní rok 2023/2024 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu. V případě, že byl odklad školní docházky udělen dítěti na jiné škole, doloží jeho zákonný zástupce rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Pro rodiče budoucích prvňáčků připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dokument s názvem „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, ve kterém jsou zachyceny informace o tom, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do základní školy. Bude-li zastupovat dítě u zápisu jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě zastupovat a rovněž předložit průkaz totožnosti. Škola musí být při zápisu informována, který zákonný zástupce (rodič) bude jednat v záležitosti zápisu dítěte k povinné školní docházce, případně odkladu povinné školní docházky.

Tento text naleznete ke stažení ZDE

Skip to content