2. třída – beseda zaměřená na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu

V úterý 14. června 2022 proběhla pro žáky 2. třídy beseda zaměřená na bezpečný pohyb chodců v silničním provozu pořádaná Policíí ČR.

Žáky 2. třídy navštívila dopravní policistka, aby jim v rámci besedy připomněla základní pravidla chování v silničním provozu i mimo něj. Žáci si zopakovali pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu, například přecházení vozovky, důležitost používání cyklistické přilby a také „nebýt neviditelný“. Dále je upozornila na možná rizika o letních prázdninách.    
Skip to content