ŠKOLNÍ VÝLET do Prahy 1.A a 2. třída 

ŠKOLNÍ VÝLET 1.A a 2. třída 

Ve čtvrtek 19. května 2022 se žáci 1.A a 2. třídy vydali na školní výlet do našeho hlavního města.

První část výletu začala u Pražského hradu, kde jsme se prošli nádvořím, zahradami a z vyhlídky si prohlédli celou Prahu. Obdivovali jsme zvenku i zevnitř Katedrálu Sv. Víta a nahlédli jsme do Zlaté uličky.

Druhá část výletu probíhala na letišti Václava Havla, kde se nás na Terminálu 2 ujal pan průvodce. Prohlédli jsme si odbavovací halu a prošli jsme bezpečnostní kontrolou, které se museli zúčastnit všichni z nás. Nastoupili jsme do autobusu a jeli pomalu podél všech terminálů a průvodce nám například vysvětloval, jak se letadlo odbavuje, čistí a tankuje. Autobus nás také odvezl do blízkosti vzletové a přistávací dráhy, odkud právě odlétala a přistávala letadla. Ke konci exkurze jsme si prohlédli letištní hasičskou stanici.

Poděkování patří pánům řidičům Markovi Riedlovi a Zdeňkovi Dvořákovi, kteří nás bezpečně odvezli do Prahy a zpět domů a pomohli nám zařídit super výlet.


Skip to content